FASTE LÆGER

 

 

JESPER KRONSTED

Speciallæge i almen medicin

Født 1955

Læge fra Århus Universitet 1983

Lægeklinik fra 1998

ANNE METTE LYNGE ANDERSEN

Speciallæge i almen medicin

Født 1968

Læge fra Københavns Universitet 2000

Lægeklinik fra 2007

 

ANDERS FABER

Speciallæge i almen medicin

Født 1972.

Læge fra Århus Universitet 2000

Lægeklinik fra 2006

 

LISE RIX

Speciallæge i almen medicin

Født 1978

Læge fra ÅrhusUniversitet 2006

Lægeklinik fra 2016

 
 

UDDANNELSESLÆGER

Uddannelse af unge læger er en central målsætning for kliniken. Vi ønsker at medvirke til oplæring af yngre kolleger, som når de kommer til os kan have forskellig faglig erfaring. Fælles er en solid faglig lægeuddannelse og et kortere eller længere uddannelsesforløb på hospitalet. Du vil møde en engageret og fagligt kompetent ung læge som under vores supervision kan bidrage væsentligt til afklaring af dit sundhedsbehov.

 

GEERTHANA RATNASINGAM

Uddannelseslæge
Geerthana er i gang med speciallægeuddannelsen til at blive praktiserende læge. Hun er ved os frem til 19/6-18.

LAURA BECH

Uddannelseslæge
Laura er i gang med den kliniske basisuddannelse efter afsluttet lægestudie. Hun har erfaring fra sygehuset fra før hun kom til os. Hun er ved os frem til 1/10-18.

MELISSA PEDERSEN

Uddannelseslæge
Melissa er i gang med speciallægeuddannelsen til at blive praktiserende læge. Hun er her kun ca. 1 dag om måneden, men hun har tidligere været i huset i længere tid, så hun kender huset godt.